Strona wkrótce powróci...

Uwaga: zmiana koncepcji budowy marki. Aktywność fotograficzna dostępna pod adresem: www.tomekqphoto.com (zapraszam). Note: changing the concept of building a brand. Photographic activity available at: www.tomekqphoto.com (I invite you).